Monthly Archives: Tháng Hai 2019

Bàn ghế tre gắn liền với cuộc sống

Tre , trúc một loài cây bình dị với người dân Việt Nam, từ ngàn đời xưa ông cha ta đã biết sử dụng tre nứa làm đồ dùng để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày như chõng tre, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bàn ghế tre đang được khách hàng quay lại sử dụng

Nguồn Bàn ghế tre đang được khách hàng quay lại sử dụng Từ xa xưa ông cha ta đã biết sử dụng tre nứa để làm các vật dụng như thuyền nan, thúng tre, mẹt tre, chõng tre,chạn tre, bộ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?